Sídlo: LASER Komárno, spol. s r.  o.

           Lúčová 570/3
           945 01 Komárno
           IČO: 36566179
           DIČ: 2021907547
           IČ DPH: SK2021907547
           Obchodný register:  OR Krajského súdu v Nitre, Oddiel Sro, Vložka číslo: 15445/N
 
 
 
Prevádzka:  LASER Komárno, spol. s r. o.
                     Mesačná 20
                     94501 Komárno
                    
                     Tel.: +421 915 222 454 
                     e-mail: servis@laser-kn.sk
  
 
 
Otváriacia doba prevádzky:    Po-Pi     8,00-12,00      13,00-16,00