IS obchod je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.:   201418499

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky

potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného

tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje

uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke

k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu   www.laser-kn.sk týmto prehlasuje, že s osobnými

údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu,

nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov

tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou,

poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia

zásielky.

 

Ochrana osobných údajov

 

 

IS obchod je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.:   201418499

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky

potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného

tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje

uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke

k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu   www.laser-kn.sk týmto prehlasuje, že s osobnými

údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu,

nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov

tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou,

poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia

zásielky.

 

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu  www.laser-kn.sk          

súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy

internetového obchodu.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného

zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym

páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie

s dátami.

 

 

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu  www.laser-kn.sk          

súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy

internetového obchodu.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného

zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym

páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie

s dátami.